Een optimale werkomgeving

Resultaat van een Werkplekanalyse

Een goede Werkplekanalyse resulteert uiteindelijk in:

  • Een werkomgeving die rekening houdt met de individuele behoefte van personeel
  • Flexibele werkomgeving dat rekening houdt met uitbreiding of inkrimping van afdelingen
  • Verminderde benodigde m2 dus lagere huurkosten
  • Lagere inrichtingskosten

Werkplekanalyse

Een Werkplekanalyse  is een volgende belangrijke stap naar een optimale kantoorinrichting. Een Werkplekanalyse is een gedetailleerde analyse van de huidige en toekomstige manier van werken.

Wij kunnen u helpen met het maken van een werkplekanalyse van de werkplekken in uw bedrijf.

Analyses

Het werkplekonderzoek omvat gedetailleerde analyses, zoals de benodigde hoeveelheid meubels en kastruimte. Andere analyses zijn wat creatiever en bekijken of er op een andere en betere manier kan worden (samen)gewerkt. De resultaten van het werkplekonderzoek stelt organisaties in staat optimaal de kantoorruimte te bepalen.

Inzicht in verbeteringen

Een werkplekstudie geeft inzicht in de tevredenheid over de huidige werkomgeving en het gebruik ervan. Het resulteert in potentiële verbeteringen van de werkplek en werkomgeving waardoor mensen beter kunnen samenwerken en communiceren. Het ontwerp van de kantoorruimte (bestaand of nieuw) wordt grotendeels gebaseerd op de Werkplekstudie.

Heeft u hulp hierbij nodig? Neem dan contact met ons op.