Programma van Eisen

Het Programma van Eisen bevat een breed scala aan informatie en onderwerpen om er zeker van te zijn dat alle aspecten van de inrichting van de kantoorruimte zijn meegenomen.

Zoals bijvoorbeeld:

Merk en imago

  • Wat willen we zijn en wat willen we uitstralen?
  • Hoe komt dat in het gebouw tot uiting?

Leuk en niet-leuk

  • Wat vinden we nu leuk en niet leuk aan ons huidig kantoor?

Inventariseren: Programma van Eisen

De eerste stap naar een nieuwe werkomgeving is het verzamelen van informatie. Over de structuur van de organisatie, de doelstellingen, de bestaande huisvesting en kennis over de huidige en gewenste werkomgeving. Dat bepaalt immers de behoefte aan kantoorruimte en de indeling.

Wij helpen u bij het maken van deze inventarisatie in de vorm van een Programma van Eisen.

Wensenlijst

Op basis van de verzamelde informatie kan een wensenlijst worden gemaakt. Het is hierbij handig om voor sommige onderwerpen specificaties/definities te maken zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld hoeveel ruimte er nodig is per afdeling of medewerker en wat de taken zijn.

Deze definities vormen de basis voor de keuzes met betrekking tot het werkplekconcept, de voorzieningen, diensten en middelen, ICT en de esthetische en technische eisen.

Stap voor stap begeleiden wij u

De keuzes kunnen worden uitgewerkt en geïmplementeerd in o.a. een Programma van Eisen (PvE), een ontwerp en gebouw/kantoorruimtekeuze, planning en begroting, gebruik- en beheerconcept en acties voor de ingebruikname.

Om het resultaat, een optimale werkomgeving, te waarborgen, zijn per stap beslissingen nodig over sturing, uitvoering, participatie, besluitvorming en communicatie. De gestructureerde aanpak met beargumenteerde beslissingen leidt uiteindelijk tot een organisatiegericht huisvestingsresultaat.