Het Rendement van een nieuwe Kantoorinrichting

Onze ervaring is dat bedrijven onvoldoende inzicht hebben in de hoogte van de investering en  het rendement er van.

Wij maken het voor u inzichtelijk

Rendement kantoorinrichting

Uw Financiële Voordelen

 • Lagere huurkosten door effectievere indeling
 • Vermindering totale huisvestingskosten
 • Lagere onderhoudskosten
 • Lagere inrichtingskosten
 • Lagere schoonmaakkosten
 • Verbeterde productiviteit

Uw bedrijf

 • Betere communicatie en samenwerking
 • Verbetering aantrekken en retentie medewerkers
 • Gemotiveerd personeel
 • Verlaging ziekteverzuim
 • Verbetering imago

Uw werknemers

 • Efficiënter werken
 • Een werkomgeving die rekening houdt met de individuele behoefte van personeel
 • Activiteitgerelateerd werken in de juiste ruimte

 

Inzicht in investering op basis van de mate van inrichten

Hoog Rendement

Is een nieuwe kantoorinrichting het waard? Ja, zeggen wij natuurlijk.  Het rendement van de investering is hoog.  Wetenschappelijk onderzoek wijst dat ook uit. En in de praktijk is het ook echt zo.Bedrijven die hun kantoorinrichting gestructureerd hebben aangepakt en hierin geïnvesteerd hebben worden beloond met veel voordelen.  Zie kader.

Investering

De investering van een complete kantoorinrichting loopt snel op. Vaak worden eerst bouwkundige zaken aangepakt en vanwege tegenvallers blijft er dan weinig budget over voor de kantoorinrichting met o.a. vloerbedekking en meubilair.

Natuurlijk hangt de investering af van de mate waarin het kantoorinterieur vernieuwd wordt. Aan de hand van ervaringskengetallen kunnen we echter een globale indicatie geven van de investering van een kantoorinrichting.

Kantoorinrichting