Uw financiële Voordelen

 • Lagere huurkosten door effectievere indeling
 • Vermindering totale huisvestingskosten
 • Lagere onderhoudskosten
 • Lagere inrichtingskosten
 • Lagere schoonmaakkosten
 • Verbeterde productiviteit

Voordelen voor uw organisatie

 • Betere communicatie en samenwerking
 • Gemotiveerd personeel
 • Verlaging ziekteverzuim
 • Verbetering imago organisatie
 • Verbetering aantrekken en retentie medewerkers
 • Efficiënter werken
 • Vergroten duurzaamheid
 • Een werkomgeving die rekening houdt met de individuele behoefte van personeel
 • Flexibele werkomgeving dat rekening houdt met uitbreiding of inkrimping van afdelingen

Het Rendement van een nieuwe Kantoorinrichting

Onze ervaring is dat veel klanten onvoldoende inzicht hebben in het rendement en de hoogte van de investering van een kantoorinrichting. Dat is begrijpelijk want je richt niet vaak een kantoor in.

Hoog Rendement

Is een nieuwe kantoorinrichting het waard? Ja, zeggen wij natuurlijk.  Het rendement van de investering is hoog.  Wetenschappelijk onderzoek wijst dat ook uit. En in de praktijk is het ook echt zo.Bedrijven die hun kantoorinrichting gestructureerd hebben aangepakt en hierin geïnvesteerd hebben worden beloond met veel voordelen.  Zie kader.

Investering

De investering van een complete kantoorinrichting loopt snel op. Vaak worden eerst bouwkundige zaken aangepakt en vanwege tegenvallers blijft er dan weinig budget over voor de kantoorinrichting met o.a. vloerbedekking en meubilair.

Natuurlijk hangt de investering af van de mate waarin het kantoorinterieur vernieuwd wordt. Aan de hand van ervaringskengetallen kunnen we echter een globale indicatie geven van de investering van een kantoorinrichting.

 

Mate van inrichten

Indicatie

Investering per m2

Kantoorinrichting,compleet

inclusief scheidingswanden, vloerbedekking, standaard en maatwerk meubilair

€ 550,-  <> € 650,-

Kantoorinrichting, deels

inclusief vloerbedekking en standaard en maatwerkmeubilair

€ 400,- <> € 500,-

Kantoorinrichting

alleen standaard meubilair

€ 150,- <> € 200,-