Kantoorinrichting

Terug naar kantoor

Rond deze tijd keren veel mensen weer terug naar kantoor na lange tijd voornamelijk thuis gewerkt te hebben. Veel bedrijven en werkenden hebben voordelen en nadelen gemerkt van het thuiswerken. Op afstand werken blijkt te kunnen maar er is ook een gemis aan sociaal contact en het gebruik van verschillende ruimtes in het kantoor.

Maar hoe kun je als organisatie blijven functioneren als in de praktijk slechts een klein deel van de medewerkers op kantoor is? Door de corona-crisis zal het Nieuwe Werken 2.0 wellicht zijn intrede doen bij veel bedrijven.

Het Nieuwe Werken 2.0

Wat houdt dat precies in  (overal en op elk moment kunnen werken)?:

 • Van fysieke aanwezigheid naar digitaal werken
 • Van sturen op aanwezigheid naar sturen op resultaat door het management
 • Van vaste werkplekken naar gedeelde -activiteit gerelateerde- werkplekken
 • Samenwerking tussen mensen bevorderen (digitaal en op kantoor)
 • Hoge kwaliteit van IT-voorzieningen
 • Aanpassen van de werkomgeving op het activiteitenprofiel van werknemers. Er is nu meer overleg nodig dus meer overlegruimtes
 • Goede aansturing en begeleiding van het management

Het betekent dat veel bedrijven moeten gaan nadenken over de aansturing van hun organisatie en de indeling en bezetting van hun kantoor. Hiermee komen we op het terrein van de interieurarchitect en een goede kantoorinrichter die de vertaling kunnen maken van organisatiebehoeften naar een optimaal interieur.

Identiteit en tevredenheid

De identiteit van een organisatie wordt gevormd en versterkt door het gebouw en de fysieke inrichting. In deze coronatijd is het extra belangrijk het wij-gevoel te creëren. Een aantal factoren zijn in het algemeen van invloed op de tevredenheid van medewerker van een organisatie over het kantoor waar men in werkt:

 • de indeling van een kantoor, flexwerkplekken, plekken voor samenwerken en processen
 • goede IT-infrastructuur
 • openheid, ergonomie, gedrag, referentiekaders, klimaat, etc
 • tevredenheid over organisatie, werk, collega’s, leidinggevenden, etc
 • goede communicatie, begrip over de veranderingen
 • duidelijke doelstellingen, commitment, nazorg, etc

Door het evalueren van de huidige situatie aan de hand van deze punten komen knelpunten naar voren die opgelost moeten worden om de organisatie goed te laten functioneren.